ชุมชนชาว วิดีโออีซี่ (ประเทศไทย)
 

 

 

 
 www.videoezy.co.th
www.google.co.th


 


 
 

 


 
Movies vcd/dvd all >>


 
BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 09-12 กันยายน 2553
ประจำสัปดาห์ที่ 10-12 Sep 2010
1. Resident Evil: Afterlife
+ รายได้สุดสัปดาห์ $27,700,000
* รายได้รวมทั้งหมด $27,700,000
................................................
2. Takers
+ รายได้สุดสัปดาห์ $6,100,000
* รายได้รวมทั้งหมด $48,105,000
................................................
3. The American
+ รายได้สุดสัปดาห์ $5,896,000
* รายได้รวมทั้งหมด $26,731,000
................................................
4. Machete
+ รายได้สุดสัปดาห์ $4,200,000
* รายได้รวมทั้งหมด $20,822,000
................................................
5. Going the Distance
+ รายได้สุดสัปดาห์ $3,835,000
* รายได้รวมทั้งหมด $14,000,000
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 16-09-2010

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 09-12 ก.ย. 2553
1. Resident Evil: Afterlife
+ รายได้ 4 วัน 51.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 51.0 ล้านบาท
................................................
2. กวน มึน โฮ
+ รายได้ 4 วัน 5.6 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 120.0 ล้านบาท
................................................
3. สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่า...รัก
+ รายได้ 4 วัน 3.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 73.0 ล้านบาท
................................................
4. The Expendables
+ รายได้ 4 วัน 1.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 32.6 ล้านบาท
................................................
5. สะบายดี 2
+ รายได้ 4 วัน 0.8 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 5.6 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 16-09-2010

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 16-19 กันยายน 2553
ประจำสัปดาห์ที่ 17-19 Sep 2010
1. The Town
+ รายได้สุดสัปดาห์ $23,800,000
* รายได้รวมทั้งหมด $23,800,000
................................................
2. Easy A
+ รายได้สุดสัปดาห์ $18,200,000
* รายได้รวมทั้งหมด $18,200,000
................................................
3. Devil
+ รายได้สุดสัปดาห์ $12,584,000
* รายได้รวมทั้งหมด $12,584,000
................................................
4. Resident Evil: Afterlife
+ รายได้สุดสัปดาห์ $10,100,000
* รายได้รวมทั้งหมด $43,991,000
................................................
5. Alpha and Omega
+ รายได้สุดสัปดาห์ $9,200,000
* รายได้รวมทั้งหมด $9,200,000
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 23-09-2010

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 16-19 ก.ย. 2553
1. Resident Evil: Afterlife
+ รายได้ 4 วัน 16.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 82.0 ล้านบาท
................................................
2. ชั่วฟ้าดินสลาย
+ รายได้ 4 วัน 12.5 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 12.5 ล้านบาท
................................................
3. กวน มึน โฮ
+ รายได้ 4 วัน 3.2 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 126.0 ล้านบาท
................................................
4. สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่า...รัก
+ รายได้ 4 วัน 1.8 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 76.7 ล้านบาท
................................................
5. Piranha 3D
+ รายได้ 4 วัน 0.4 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 21.5 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 23-09-2010

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 23-26 กันยายน 2553
ประจำสัปดาห์ที่ 24-26 Sep 2010
1. Wall Street: Money Never...
+ รายได้สุดสัปดาห์ $19,011,188
* รายได้รวมทั้งหมด $19,011,188
................................................
2. Legend of the Guardians
+ รายได้สุดสัปดาห์ $16,112,211
* รายได้รวมทั้งหมด $16,112,211
................................................
3. The Town
+ รายได้สุดสัปดาห์ $15,605,171
* รายได้รวมทั้งหมด $48,692,072
................................................
4. Easy A
+ รายได้สุดสัปดาห์ $10,600,497
* รายได้รวมทั้งหมด $32,714,215
................................................
5. You Again
+ รายได้สุดสัปดาห์ $8,407,513
* รายได้รวมทั้งหมด $8,407,513
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 30-09-2010

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 23-26 ก.ย. 2553
1. Resident Evil: Afterlife
+ รายได้ 4 วัน 6.3 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 94.0 ล้านบาท
................................................
2. ชั่วฟ้าดินสลาย
+ รายได้ 4 วัน 6.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 24.5 ล้านบาท
................................................
3. Adele Blanc-Sec
+ รายได้ 4 วัน 4.6 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 4.6 ล้านบาท
................................................
4. Wall Street: Money Never...
+ รายได้ 4 วัน 3.8 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 3.8 ล้านบาท
................................................
5. ตายทั้งกลม
+ รายได้ 4 วัน 3.5 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 3.5 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 30-09-2010

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 01-03 ตุลาคม 2553
ประจำสัปดาห์ที่ 01-03 Oct 2010
1. The Social Network
+ รายได้สุดสัปดาห์ $23,000,000
* รายได้รวมทั้งหมด $23,000,000
...........................................
.....
2. Legend of the Guardians
+ รายได้สุดสัปดาห์ $10,855,000
* รายได้รวมทั้งหมด $30,047,000
................................................
3. Wall Street: Money Never...
+ รายได้สุดสัปดาห์ $10,100,000
* รายได้รวมทั้งหมด $35,876,000
................................................
4. The Town
+ รายได้สุดสัปดาห์ $10,000,000
* รายได้รวมทั้งหมด $64,307,000
................................................
5. Easy A
+ รายได้สุดสัปดาห์ $7,000,000
* รายได้รวมทั้งหมด $42,428,000
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 07-10-2010

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 01-03 ต.ค 2553
1. Resident Evil: Afterlife
+ รายได้ 4 วัน 6.3 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 94.0 ล้านบาท
................................................
2. ชั่วฟ้าดินสลาย
+ รายได้ 4 วัน 6.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 24.5 ล้านบาท
................................................
3. Adele Blanc-Sec
+ รายได้ 4 วัน 4.6 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 4.6 ล้านบาท
................................................
4. Wall Street: Money Never...
+ รายได้ 4 วัน 3.8 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 3.8 ล้านบาท
................................................
5. ตายทั้งกลม
+ รายได้ 4 วัน 3.5 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 3.5 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 30-09-2010

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 07-10 ตุลาคม 2553
ประจำสัปดาห์ที่ 08-10 Oct 2010
1. The Social Network
+ รายได้สุดสัปดาห์ $15,451,991
* รายได้รวมทั้งหมด $46,021,161
................................................
2. Life as We Know It
+ รายได้สุดสัปดาห์ $14,506,464
* รายได้รวมทั้งหมด $14,506,464
................................................
3. Secretariat
+ รายได้สุดสัปดาห์ $12,694,770
* รายได้รวมทั้งหมด $12,694,770
................................................
4. Legend of the Guardians
+ รายได้สุดสัปดาห์ $6,888,019
* รายได้รวมทั้งหมด $39,273,984
................................................
5. My Soul to Take
+ รายได้สุดสัปดาห์ $6,842,220
* รายได้รวมทั้งหมด $6,842,220
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 14-10-2010

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 07-10 ต.ค. 2553
1. Legend of the Guardians
+ รายได้ 4 วัน 11.3 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 11.3 ล้านบาท
................................................
2. อินทรีแดง
+ รายได้ 4 วัน 5.3 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 5.3 ล้านบาท
................................................
3. Grown Ups
+ รายได้ 4 วัน 5.2 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 5.2 ล้านบาท
................................................
4. มือปืน ดาว/พระ/เสาร
+ รายได้ 4 วัน 3.1 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 15.0 ล้านบาท
................................................
5. Detective Dee
+ รายได้ 4 วัน 2.3 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 8.6 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 14-10-2010

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 07-10 ตุลาคม 2553
ประจำสัปดาห์ที่ 15-17 Oct 2010
1. Jackass 3-D
+ รายได้สุดสัปดาห์ $50,000,000
* รายได้รวมทั้งหมด $50,000,000
................................................
2. Red
+ รายได้สุดสัปดาห์ $22,500,000
* รายได้รวมทั้งหมด $22,500,000
................................................
3. The Social Network
+ รายได้สุดสัปดาห์ $11,000,000
* รายได้รวมทั้งหมด $11,000,000
................................................
4. Secretariat
+ รายได้สุดสัปดาห์ $9,503,000
* รายได้รวมทั้งหมด $27,517,000
................................................
5. Life as We Know It
+ รายได้สุดสัปดาห์ $9,200,000
* รายได้รวมทั้งหมด $28,865,000
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 21-10-2010

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 14-17 ต.ค. 2553
1. Legend of the Guardians
+ รายได้ 4 วัน 7.2 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 23.9 ล้านบาท
................................................
2. Red คนอึดต้องกลับมาอึด
+ รายได้ 4 วัน 7.1 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 7.1 ล้านบาท
................................................
3. Doraemon : Nobita........
+ รายได้ 4 วัน 3.1 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 3.1 ล้านบาท
................................................
4. อีเห็ดสดเผด็จศึก
+ รายได้ 4 วัน 3.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 3.0 ล้านบาท
................................................
5. อินทรีแดง
+ รายได้ 4 วัน 2.5 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 10.5 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 21-10-2010

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 22-24 ตุลาคม 2553
ประจำสัปดาห์ที่ 22-24 Oct 2010
1. Paranormal Activity 2
+ รายได้สุดสัปดาห์ $40,678,424
* รายได้รวมทั้งหมด $40,678,424
................................................
2. Jackass 3-D
+ รายได้สุดสัปดาห์ $21,313,815
* รายได้รวมทั้งหมด $86,861,041
................................................
3. Red
+ รายได้สุดสัปดาห์ $15,034,916
* รายได้รวมทั้งหมด $43,518,185
................................................
4. Hereafter
+ รายได้สุดสัปดาห์ $12,018,147
* รายได้รวมทั้งหมด $12,333,504
................................................
5. The Social Network
+ รายได้สุดสัปดาห์ $7,276,972
* รายได้รวมทั้งหมด $72,907,728
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 28-10-2010

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 21-24 ต.ค. 2553
1. Cats & Dogs : The Revenge
+ รายได้ 4 วัน 7.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 7.0 ล้านบาท
................................................
2. Red คนอึดต้องกลับมาอึด
+ รายได้ 4 วัน 4.3 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 14.6 ล้านบาท
................................................
3. My Best Bodyguard
+ รายได้ 4 วัน 4.1 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 4.1 ล้านบาท
................................................
4. Legend of the Guardians
+ รายได้ 4 วัน 3.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 30.5 ล้านบาท
................................................
5. อีเห็ดสดเผด็จศึก
+ รายได้ 4 วัน 1.4 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 6.4 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 28-10-2010

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 28-31 ตุลาคม 2553
ประจำสัปดาห์ที่ 29-31 Oct 2010
1. Saw7 3D
+ รายได้สุดสัปดาห์ $22,530,123
* รายได้รวมทั้งหมด $24,230,123
................................................
2. Paranormal Activity 2
+ รายได้สุดสัปดาห์ $16,508,107
* รายได้รวมทั้งหมด $65,665,972
................................................
3. Red
+ รายได้สุดสัปดาห์ $10,729,636
* รายได้รวมทั้งหมด $58,823,430
................................................
4. Jackass 3-D
+ รายได้สุดสัปดาห์ $8,504,163
* รายได้รวมทั้งหมด $101,657,558
................................................
5. Hereafter
+ รายได้สุดสัปดาห์ $6,422,327
* รายได้รวมทั้งหมด $22,263,797
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 04-11-2010

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 28-31 ต.ค. 2553
1. แฟนใหม่
+ รายได้ 4 วัน 10.5 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 10.5 ล้านบาท
................................................
2. The Dog ชิงหมาเถิด
+ รายได้ 4 วัน 5.6 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 5.6 ล้านบาท
................................................
3. Cats & Dogs : The Revenge
+ รายได้ 4 วัน 2.8 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 13.3 ล้านบาท
................................................
4. Eat, Pray, Love
+ รายได้ 4 วัน 2.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 2.0 ล้านบาท
................................................
5. Red คนอึดต้องกลับมาอึด
+ รายได้ 4 วัน 1.6 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 18.6 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 04-11-2010

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 11-14 พฤศจิกายน 2553
ประจำสัปดาห์ที่ 12-14 Nov 2010
1. Megamind
+ รายได้สุดสัปดาห์ $-
* รายได้รวมทั้งหมด $29,120,461
................................................
2. Unstoppable
+ รายได้สุดสัปดาห์ $-
* รายได้รวมทั้งหมด $22,688,457
................................................
3. Due Date
+ รายได้สุดสัปดาห์ $-
* รายได้รวมทั้งหมด $15,419,042
................................................
4. Skyline
+ รายได้สุดสัปดาห์ $-
* รายได้รวมทั้งหมด $11,692,415
................................................
5. Morning Glory
+ รายได้สุดสัปดาห์ $-
* รายได้รวมทั้งหมด $9,203,266
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 18-11-2010

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 11-14 พ.ย. 2553
1. Skyline
+ รายได้ 4 วัน 23.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 23.0 ล้านบาท
................................................
2. น้ำ ผีนองสยองขวัญ
+ รายได้ 4 วัน 3.9 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 14.6 ล้านบาท
................................................
3. Sammys Adventure
+ รายได้ 4 วัน 1.8 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 5.9 ล้านบาท
................................................
4. Due Date
+ รายได้ 4 วัน 1.7 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 6.7 ล้านบาท
................................................
5. แฟนใหม่
+ รายได้ 4 วัน 0.9 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 20.6 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 18-11-2010

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 18-21 พฤศจิกายน 2553
ประจำสัปดาห์ที่ 19-21 Nov 2010
1. Harry Potter... 7 Part 1
+ รายได้สุดสัปดาห์ $125,017,372
* รายได้รวมทั้งหมด $125,017,372
................................................
2. Megamind
+ รายได้สุดสัปดาห์ $16,012,831
* รายได้รวมทั้งหมด $109,313,429
................................................
3. Unstoppable
+ รายได้สุดสัปดาห์ $13,005,855
* รายได้รวมทั้งหมด $41,867,769
................................................
4. Due Date
+ รายได้สุดสัปดาห์ $8,912,182
* รายได้รวมทั้งหมด $72,431,594
................................................
5. The Next Three Days
+ รายได้สุดสัปดาห์ $6,452,779
* รายได้รวมทั้งหมด $6,542,779
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 25-11-2010

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 18-21 พ.ย. 2553
1. Harry Potter... 7 Part 1
+ รายได้ 4 วัน 63.7 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 63.7 ล้านบาท
................................................
2. Skyline
+ รายได้ 4 วัน 5.2 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 34.4 ล้านบาท
................................................
3. น้ำ ผีนองสยองขวัญ
+ รายได้ 4 วัน 0.9 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 17.0 ล้านบาท
................................................
4. Fair Game
+ รายได้ 4 วัน 0.5 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 0.5 ล้านบาท
................................................
5. Due Date
+ รายได้ 4 วัน 0.2 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 7.7 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 25-11-2010

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 9-12 ธันวาคม 2553
ประจำสัปดาห์ที่ 10-12 Dec 2010
1. The Chronicles of Narnia 3
+ รายได้สุดสัปดาห์ $-
* รายได้รวมทั้งหมด $24,005,069
................................................
2. The Tourist
+ รายได้สุดสัปดาห์ $-
* รายได้รวมทั้งหมด $16,472,458
................................................
3. Tangled
+ รายได้สุดสัปดาห์ $-
* รายได้รวมทั้งหมด $14,331,687
................................................
4. Harry Potter... 7 Part 1
+ รายได้สุดสัปดาห์ $-
* รายได้รวมทั้งหมด $8,484,316
................................................
5. Unstoppable
+ รายได้สุดสัปดาห์ $-
* รายได้รวมทั้งหมด $3,705,966
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 16-12-2010

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 09-12 ธ.ค. 2553
1. The Chronicles of Narnia 3
+ รายได้ 4 วัน 31.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 31.0 ล้านบาท
................................................
2. ผู้ชายลัลล้า
+ รายได้ 4 วัน 20.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 20.0 ล้านบาท
................................................
3. Harry Potter... 7 Part 1
+ รายได้ 4 วัน 5.5 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 143.5 ล้านบาท
................................................
4. The Social Network
+ รายได้ 4 วัน 2.5 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 10.0 ล้านบาท
................................................
5. กะปิ ลิงจ๋อไม่หลอกจ้าว
+ รายได้ 4 วัน 1.9 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 11.0 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 16-12-2010

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 16-19 ธันวาคม 2553
ประจำสัปดาห์ที่ 17-19 Dec 2010
1. Tron Legacy
+ รายได้สุดสัปดาห์ $-
* รายได้รวมทั้งหมด $44,026,211
................................................
2. Yogi Bear
+ รายได้สุดสัปดาห์ $-
* รายได้รวมทั้งหมด $16,411,322
................................................
3. The Chronicles of Narnia 3
+ รายได้สุดสัปดาห์ $-
* รายได้รวมทั้งหมด $12,388,662
................................................
4. The Fighter
+ รายได้สุดสัปดาห์ $-
* รายได้รวมทั้งหมด $12,135,468
................................................
5. Tangled
+ รายได้สุดสัปดาห์ $-
* รายได้รวมทั้งหมด $8,775,344
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 23-12-2010

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 16-19 ธ.ค. 2553
1. The Chronicles of Narnia 3
+ รายได้ 4 วัน 12.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 52.0 ล้านบาท
................................................
2. ผู้ชายลัลล้า
+ รายได้ 4 วัน 9.7 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 38.8 ล้านบาท
................................................
3. Yes or No อยากรักก็รักเลย
+ รายได้ 4 วัน 6.2 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 6.2 ล้านบาท
................................................
4. โคตรสู้ โคตรโส
+ รายได้ 4 วัน 1.6 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 1.6 ล้านบาท
................................................
5. Harry Potter... 7 Part 1
+ รายได้ 4 วัน 1.4 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 146.0 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 23-12-2010

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 23-26 ธันวาคม 2553
ประจำสัปดาห์ที่ 24-26 Dec 2010
1. Little Fockers
+ รายได้สุดสัปดาห์ $-
* รายได้รวมทั้งหมด $34,016,000
................................................
2. True Grit
+ รายได้สุดสัปดาห์ $-
* รายได้รวมทั้งหมด $25,600,000
................................................
3. Tron Legacy
+ รายได้สุดสัปดาห์ $-
* รายได้รวมทั้งหมด $20,107,000
................................................
4. The Chronicles of Narnia 3
+ รายได้สุดสัปดาห์ $-
* รายได้รวมทั้งหมด $10,800,000
................................................
5. Yogi Bear
+ รายได้สุดสัปดาห์ $-
* รายได้รวมทั้งหมด $8,800,000
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 30-12-2010

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 23-26 ธ.ค. 2553
1. Tron Legacy
+ รายได้ 4 วัน 21.4 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 21.4 ล้านบาท
................................................
2. ผู้ชายลัลล้า
+ รายได้ 4 วัน 6.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 49.3 ล้านบาท
................................................
3. The Chronicles of Narnia 3
+ รายได้ 4 วัน 5.9 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 62.3 ล้านบาท
................................................
4. Yes or No อยากรักก็รักเลย
+ รายได้ 4 วัน 4.1 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 13..1 ล้านบาท
................................................
5. The Social Network
+ รายได้ 4 วัน 0.7 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 13.7 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 30-12-2010

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 30-2 มกราคม 2554
ประจำสัปดาห์ที่ 24-26 Dec 2010
1. Little Fockers
+ รายได้สุดสัปดาห์ $-
* รายได้รวมทั้งหมด $34,016,000
................................................
2. True Grit
+ รายได้สุดสัปดาห์ $-
* รายได้รวมทั้งหมด $25,600,000
................................................
3. Tron Legacy
+ รายได้สุดสัปดาห์ $-
* รายได้รวมทั้งหมด $20,107,000
................................................
4. The Chronicles of Narnia 3
+ รายได้สุดสัปดาห์ $-
* รายได้รวมทั้งหมด $10,800,000
................................................
5. Yogi Bear
+ รายได้สุดสัปดาห์ $-
* รายได้รวมทั้งหมด $8,800,000
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 30-12-2010

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 30-2 ม.ค. 2554
1. สุดเขต สเลดเป็ด
+ รายได้ 4 วัน 38.5 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 42.4 ล้านบาท
................................................
2. สาระแนเห็นผี
+ รายได้ 4 วัน 21.7 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 21.7 ล้านบาท
................................................
3. Tron Legacy
+ รายได้ 4 วัน 11.6 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 42.7 ล้านบาท
................................................
4. The Tourist
+ รายได้ 4 วัน 11.5 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 11.5 ล้านบาท
................................................
5. Yogi Bear
+ รายได้ 4 วัน 3.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 3.0 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 06-01-2011

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 6-9 มกราคม 2554
weekend่ starting 7 Jan 2011
1. True Grit
+ Weekend Total $14,605,135
* รายได้รวมทั้งหมด $110,035,157
................................................
2. Little Fockers
+ Weekend Total $13,487,24
* รายได้รวมทั้งหมด $123,687,760
................................................
3. Season of the Witch
+ Weekend Total $10,612,375
* รายได้รวมทั้งหมด $10,612,375
................................................
4. Tron Legacy
+ Weekend Total $10,090,002
* รายได้รวมทั้งหมด $148,212,420
................................................
5. Black Swan
+ Weekend Total $8,113,011
* รายได้รวมทั้งหมด $61,218,504
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com
LastUpdate 14-01-2011

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 6-9 ม.ค. 2554
1. สุดเขต สเลดเป็ด
+ รายได้ 4 วัน 22.6 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 87.7 ล้านบาท
................................................
2. หอแต๋วแตก แหวกชิมิ
+ รายได้ 4 วัน 15.1 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 15.1 ล้านบาท
................................................
3. สาระแนเห็นผี
+ รายได้ 4 วัน 8.3 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 41.3 ล้านบาท
................................................
4. Megamind
+ รายได้ 4 วัน 6.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 6.0 ล้านบาท
................................................
5. The Tourist
+ รายได้ 4 วัน 5.9 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 23.2 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 14-01-2011

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 13-16 มกราคม 2554
weekend่ starting 14 Jan 2011
1. The Green Hornet
+ Weekend Total $33,526,876
* รายได้รวมทั้งหมด $40,012,543
................................................
2. The Dilemma
+ Weekend Total $17,816,230
* รายได้รวมทั้งหมด $20,521,030
................................................
3. True Grit
+ Weekend Total $11,004,755
* รายได้รวมทั้งหมด $128,339,354
................................................
4. The King s Speech
+ Weekend Total $9,186,203
* รายได้รวมทั้งหมด $46,795,025
................................................
5. Black Swan
+ Weekend Total $8,342,648
* รายได้รวมทั้งหมด $75,020,120
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com
LastUpdate 20-01-2011

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 13-16 ม.ค. 2554
1. สุดเขต สเลดเป็ด
+ รายได้ 4 วัน 10.4 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 106.5 ล้านบาท
................................................
2. หอแต๋วแตก แหวกชิมิ
+ รายได้ 4 วัน 6.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 26.9 ล้านบาท
................................................
3. Burlesque
+ รายได้ 4 วัน 3.9 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 3.9 ล้านบาท
................................................
4. The Warriors Way
+ รายได้ 4 วัน 3.9 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 3.9 ล้านบาท
................................................
5. Gulliver s Travels
+ รายได้ 4 วัน 3.2 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 3.2 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 20-01-2011

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 20-23 มกราคม 2554
weekend่ starting 21 Jan 2011
1. No Strings Attached
+ Weekend Total $19,652,921
* รายได้รวมทั้งหมด $19,652,921
................................................
2. The Green Hornet
+ Weekend Total $17,677,565
* รายได้รวมทั้งหมด $63,018,080
................................................
3. The Dilemma
+ Weekend Total $9,108,890
* รายได้รวมทั้งหมด $32,746,225
................................................
4. The King s Speech
+ Weekend Total $7,854,910
* รายได้รวมทั้งหมด $57,313,881
................................................
5. True Grit
+ Weekend Total $7,330,092
* รายได้รวมทั้งหมด $137,963,519
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com
LastUpdate 27-01-2011

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 20-23 ม.ค. 2554
1. หลุด 4 หลุด
+ รายได้ 4 วัน 6.6 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 6.6 ล้านบาท
................................................
2. สุดเขต สเลดเป็ด
+ รายได้ 4 วัน 4.6 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 114.6 ล้านบาท
................................................
3. Burlesque
+ รายได้ 4 วัน 2.8 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 8.6 ล้านบาท
................................................
4. หอแต๋วแตก แหวกชิมิ
+ รายได้ 4 วัน 2.3 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 31.8 ล้านบาท
................................................
5. The Warriors Way
+ รายได้ 4 วัน 2.1 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 7.2 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 27-01-2011

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 27-30 มกราคม 2554
weekend่ starting 28 Jan 2011
1. The Rite
+ Weekend Total $14,789,393
* รายได้รวมทั้งหมด $14,789,393
................................................
2. No Strings Attached
+ Weekend Total $13,410,229
* รายได้รวมทั้งหมด $39,502,304
................................................
3. The Mechanic
+ Weekend Total $11,422,006
* รายได้รวมทั้งหมด $11,422,006
................................................
4. The Green Hornet
+ Weekend Total $11,184,361
* รายได้รวมทั้งหมด $78,485,016
................................................
5. The King s Speech
+ Weekend Total $11,064,781
* รายได้รวมทั้งหมด $72,179,688
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com
LastUpdate 03-02-2011

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 27-30 ม.ค. 2554
1. Shaolin เส้าหลิน สองใหญ่
+ รายได้ 4 วัน 10.5 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 10.5 ล้านบาท
................................................
2. บางคนแคร์ แคร์บางคน
+ รายได้ 4 วัน 6.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 6.0 ล้านบาท
................................................
3. Little Fockers
+ รายได้ 4 วัน 3.8 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 3.8 ล้านบาท
................................................
4. หลุด 4 หลุด
+ รายได้ 4 วัน 2.3 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 12.0 ล้านบาท
................................................
5. สุดเขต สเลดเป็ด
+ รายได้ 4 วัน 2.2 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 118.7 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 03-02-2011

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 03-06 กุมภาพันธ์ 2554
weekend่ starting 04 Feb 2011
1. The Roommate
+ Weekend Total $15,002,635
* รายได้รวมทั้งหมด $15,002,635
................................................
2. Sanctum
+ Weekend Total $9,447,930
* รายได้รวมทั้งหมด $9,447,930
................................................
3. No Strings Attached
+ Weekend Total $8,004,834
* รายได้รวมทั้งหมด $51,392,705
................................................
4. The King s Speech
+ Weekend Total $7,712,353
* รายได้รวมทั้งหมด $83,527,544
................................................
5. The Green Hornet
+ Weekend Total $5,966,229
* รายได้รวมทั้งหมด $87,088,622
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com
LastUpdate 10-02-2011

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 03-06 ก.พ. 2554
1. เท่งโหน่ง จีวรบิน
+ รายได้ 4 วัน 31.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 31.0 ล้านบาท
................................................
2. The Green Hornet
+ รายได้ 4 วัน 13.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 13.0 ล้านบาท
................................................
3. Shaolin เส้าหลิน สองใหญ
+ รายได้ 4 วัน 5.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 19.5 ล้านบาท
................................................
4. Little Fockers
+ รายได้ 4 วัน 1.6 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 6.6 ล้านบาท
................................................
5. บางคนแคร์ แคร์บางคน
+ รายได้ 4 วัน 1.4 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 10.4 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 10-02-2011

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2554
weekend่ starting 11 Feb 2011
1. Just Go with It
+ Weekend Total $30,514,732
* รายได้รวมทั้งหมด $30,514,732
................................................
2. Justin Bieber: Never Say...
+ Weekend Total $29,514,054
* รายได้รวมทั้งหมด $30,256,601
................................................
3. Gnomeo & Juliet
+ Weekend Total $25,356,909
* รายได้รวมทั้งหมด $25,356,909
................................................
4. The Eagle
+ Weekend Total $8,684,464
* รายได้รวมทั้งหมด $8,684,464
................................................
5. The Roommate
+ Weekend Total $8,126,025
* รายได้รวมทั้งหมด $25,778,926
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com
LastUpdate 17-02-2011

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 10-13 ก.พ. 2554
1. เท่งโหน่ง จีวรบิน
+ รายได้ 4 วัน 11.1 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 52.0 ล้านบาท
................................................
2. The Green Hornet
+ รายได้ 4 วัน 5.8 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 23.2 ล้านบาท
................................................
3. No Strings Attached
+ รายได้ 4 วัน 5.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 5.0 ล้านบาท
................................................
4. The Rite
+ รายได้ 4 วัน 4.7 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 5.3 ล้านบาท
................................................
5. Shaolin เส้าหลิน สองใหญ่
+ รายได้ 4 วัน 2.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 23.0 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 17-02-2011

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2554
weekend่ starting 18 Feb 2011
1. Unknown
+ Weekend Total $25,620,000
* รายได้รวมทั้งหมด $25,620,000
................................................
2. Gnomeo & Juliet
+ Weekend Total $24,823,000
* รายได้รวมทั้งหมด $55,843,000
................................................
3. I Am Number Four
+ Weekend Total $22,600,000
* รายได้รวมทั้งหมด $22,600,000
................................................
4. Just Go with It
+ Weekend Total $21,700,000
* รายได้รวมทั้งหมด $64,256,000
................................................
5. Big Mommas: Like Father...
+ Weekend Total $19,000,000
* รายได้รวมทั้งหมด $19,000,000
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com
LastUpdate 24-02-2011

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 17-20 ก.พ. 2554
1. I Am Number Four
+ รายได้ 4 วัน 19.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 19.0 ล้านบาท
................................................
2. Sanctum ดิ่ง ท้า ตาย
+ รายได้ 4 วัน 9.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 9.0 ล้านบาท
................................................
3. เท่งโหน่ง จีวรบิน
+ รายได้ 4 วัน 4.9 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 62.5 ล้านบาท
................................................
4. ปัญญา เรณู
+ รายได้ 4 วัน 3.5 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 3.5 ล้านบาท
................................................
5. No Strings Attached
+ รายได้ 4 วัน 2.8 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 11.0 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 24-02-2011

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2554
weekend่ starting 25 Feb 2011
1. Hall Pass
+ Weekend Total $13,535,374
* รายได้รวมทั้งหมด $13,535,374
................................................
2. Gnomeo & Juliet
+ Weekend Total $13,400,130
* รายได้รวมทั้งหมด $74,334,236
................................................
3. Unknown
+ Weekend Total $12,571,282
* รายได้รวมทั้งหมด $42,976,450
................................................
4. I Am Number Four
+ Weekend Total $11,016,126
* รายได้รวมทั้งหมด $37,723,940
................................................
5. Just Go with It
+ Weekend Total $10,532,244
* รายได้รวมทั้งหมด $78,787,066
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com
LastUpdate 03-03-2011

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 24-27 ก.พ. 2554
1. I Am Number Four
+ รายได้ 4 วัน 10.2 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 36.6 ล้านบาท
................................................
2. Sanctum ดิ่ง ท้า ตาย
+ รายได้ 4 วัน 4.2 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 16.5 ล้านบาท
................................................
3. ปัญญา เรณู
+ รายได้ 4 วัน 3.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 8.2 ล้านบาท
................................................
4. The Eagle
+ รายได้ 4 วัน 2.6 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 3.2 ล้านบาท
................................................
5. Faster
+ รายได้ 4 วัน 2.5 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 2.5 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 03-03-2011

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 3-6 มีนาคม 2554
weekend่ starting 4 Mar 2011
1. Rango
+ Weekend Total $38,079,323
* รายได้รวมทั้งหมด $38,079,323
................................................
2. The Adjustment Bureau
+ Weekend Total $21,157,730
* รายได้รวมทั้งหมด $21,157,730
................................................
3. Beastly
+ Weekend Total $9,851,102
* รายได้รวมทั้งหมด $9,851,102
................................................
4. Hall Pass
+ Weekend Total $8,861,053
* รายได้รวมทั้งหมด $26,846,808
................................................
5. Gnomeo & Juliet
+ Weekend Total $7,240,315
* รายได้รวมทั้งหมด $84,022,325
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com
LastUpdate 10-03-2011

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 3-6 มี.ค. 2554
1. รักมันใหญ่มาก
+ รายได้ 4 วัน 25.7 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 25.7 ล้านบาท
................................................
2. Rapunzel เจ้าหญิงผมยาว...
+ รายได้ 4 วัน 9.4 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 9.4 ล้านบาท
................................................
3. The Adjustment Bureau
+ รายได้ 4 วัน 4.2 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 4.2 ล้านบาท
................................................
4. Unknown
+ รายได้ 4 วัน 4.1 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 4.7 ล้านบาท
................................................
5. I Am Number Four
+ รายได้ 4 วัน 3.2 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 44.2 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 10-03-2011

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 10-13 มีนาคม 2554
weekend่ starting 11 Mar 2011
1. Battle: Los Angeles (2011)
+ Weekend Total $35,573,187
* รายได้รวมทั้งหมด $35,573,187
................................................
2. Rango
+ Weekend Total $22,602,847
* รายได้รวมทั้งหมด $68,206,101
................................................
3. Red Riding Hood
+ Weekend Total $14,005,335
* รายได้รวมทั้งหมด $14,005,335
................................................
4. The Adjustment Bureau
+ Weekend Total $11,597,335
* รายได้รวมทั้งหมด $38,589,595
................................................
5. Mars Needs Moms
+ Weekend Total $6,914,488
* รายได้รวมทั้งหมด $6,914,488
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com
LastUpdate 17-03-2011

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 10 - 13 มี.ค. 2554
1. ฮักนะ สารคาม
+ รายได้ 4 วัน 7.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 7.0 ล้านบาท
................................................
2. Rango
+ รายได้ 4 วัน 6.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 6.0 ล้านบาท
................................................
3. Rapunzel เจ้าหญิงผมยาว...
+ รายได้ 4 วัน 5.7 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 20.0 ล้านบาท
................................................
4. ศพเด็ก 2002
+ รายได้ 4 วัน 5.6 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 5.6 ล้านบาท
................................................
5. รักมันใหญ่มาก
+ รายได้ 4 วัน 4.8 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 40.8 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 17-03-2011

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 18-20 มีนาคม 2554
weekend่ starting 18 Mar 2011
1. Limitless
+ Weekend Total $18,907,302
* รายได้รวมทั้งหมด $18,907,302
................................................
2. Rango
+ Weekend Total $15,076,575
* รายได้รวมทั้งหมด $92,338,691
................................................
3. Battle: Los Angeles (2011)
+ Weekend Total $14,538,429
* รายได้รวมทั้งหมด $60,540,135
................................................
4. The Lincoln Lawyer
+ Weekend Total $13,206,453
* รายได้รวมทั้งหมด $13,206,453
................................................
5. Paul
+ Weekend Total $13,043,310
* รายได้รวมทั้งหมด $13,043,310
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com
LastUpdate 24-03-2011

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 18 - 20 มี.ค. 2554
1. SuckSeed ห่วยขั้นเทพ
+ รายได้ 4 วัน 21.3 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 21.3 ล้านบาท
................................................
2. Beastly เทพบุตรอสูร
+ รายได้ 4 วัน 5.1 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 5.1 ล้านบาท
................................................
3. Just Go with It
+ รายได้ 4 วัน 3.2 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 5.3 ล้านบาท
................................................
4. Rango ฮีโร่ทะเลทราย
+ รายได้ 4 วัน 3.1 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 12.0 ล้านบาท
................................................
5. ฮักนะ สารคาม
+ รายได้ 4 วัน 2.2 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 12.8 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 24-03-2011

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 24-27 มีนาคม 2554
weekend่ starting 25 Mar 2011
1. Diary of a Wimpy Kid: Rod...
+ Weekend Total $23,751,502
* รายได้รวมทั้งหมด $23,751,502
................................................
2. Sucker Punch
+ Weekend Total $19,058,199
* รายได้รวมทั้งหมด $19,058,199
................................................
3. Limitless
+ Weekend Total $15,055,249
* รายได้รวมทั้งหมด $41,111,231
................................................
4. The Lincoln Lawyer
+ Weekend Total $10,750,365
* รายได้รวมทั้งหมด $28,717,548
................................................
5. Rango
+ Weekend Total $9,772,822
* รายได้รวมทั้งหมด $106,335,987
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 24-27 มี.ค. 2554
1. SuckSeed ห่วยขั้นเทพ
+ รายได้ 4 วัน 15.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 50.0 ล้านบาท
................................................
2. Sucker Punch อีหนูดุทะลุโลก
+ รายได้ 4 วัน 8.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 8.0 ล้านบาท
................................................
3. Beastly เทพบุตรอสูร
+ รายได้ 4 วัน 2.5 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 10.0 ล้านบาท
................................................
4. Gnomeo & Juliet
+ รายได้ 4 วัน 2.1 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 2.1 ล้านบาท
................................................
5. Vanishing on 7th Street
+ รายได้ 4 วัน 1.9 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 1.9 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 31-03-2011

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 31 มี.ค. - 3 เม.ย. 2554
weekend่ starting 1 April 2011
1. Hop
+ Weekend Total $37,543,710
* รายได้รวมทั้งหมด $37,543,710
................................................
2. Source Code
+ Weekend Total $14,812,094
* รายได้รวมทั้งหมด $14,812,094
................................................
3. Insidious
+ Weekend Total $13,271,464
* รายได้รวมทั้งหมด $13,271,464
................................................
4. Diary of a Wimpy Kid: Rod...
+ Weekend Total $10,040,822
* รายได้รวมทั้งหมด $38,196,168
................................................
5. Limitless
+ Weekend Total $9,307,896
* รายได้รวมทั้งหมด $55,509,640
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com
LastUpdate 07-04-2011

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 31 มี.ค. - 3 เม.ย.
  2554
1. ตำนานสมเด็จพระนเรศวรฯ
  ภาคยุทธนาว
+ รายได้ 4 วัน 79.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 79.0 ล้านบาท
................................................
2. SuckSeed ห่วยขั้นเทพ
+ รายได้ 4 วัน 5.7 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 64.5 ล้านบาท
................................................
3. Hop กระต่ายซูเปอร์จัมพ์
+ รายได้ 4 วัน 4.1 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 4.1 ล้านบาท
................................................
4. Sucker Punch อีหนูดุทะลุโลก
+ รายได้ 4 วัน 2.5 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 14.3 ล้านบาท
................................................
5. Gnomeo & Juliet
+ รายได้ 4 วัน 1.1 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 4.4 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 07-04-2011

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 14 - 17 เม.ย. 2554
weekend่ starting15 April 2011
1. Rio
+ Weekend Total $39,225,962
* รายได้รวมทั้งหมด $39,225,962
................................................
2. Scream 4
+ Weekend Total $18,692,090
* รายได้รวมทั้งหมด $18,692,090
................................................
3. Hop
+ Weekend Total $10,715,205
* รายได้รวมทั้งหมด $82,157,605
................................................
4. Hanna
+ Weekend Total $7,282,546
* รายได้รวมทั้งหมด $23,282,858
................................................
5. Soul Surfer
+ Weekend Total $7,268,502
* รายได้รวมทั้งหมด $19,865,129
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com
LastUpdate 21-04-2011

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่14 - 17 เม.ย.2554
1. World Invasion ... วันยึดโลก
+ รายได้ 4 วัน 24.5 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 33.0 ล้านบาท
................................................
2. ตำนานสมเด็จพระนเรศวรฯ
  ภาคยุทธนาว
+ รายได้ 4 วัน 21.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 180.0 ล้านบาท
................................................
3. Rio
+ รายได้ 4 วัน 8.5 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 10.5 ล้านบาท
................................................
4. Source Code แฝงร่างขวางนรก
+ รายได้ 4 วัน 6.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 25.5 ล้านบาท
................................................
5. ฮาศาสตร์
+ รายได้ 4 วัน 4.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 20.5 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 21-04-2011

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 21 - 24 เม.ย. 2554
weekend่ starting22 April 2011
1. Rio
+ Weekend Total $26,323,321
* รายได้รวมทั้งหมด $80,806,562
................................................
2. Madea's Big Happy Family
+ Weekend Total $25,068,677
* รายได้รวมทั้งหมด $25,068,677
................................................
3. Water for Elephants
+ Weekend Total $16,842,353
* รายได้รวมทั้งหมด $16,842,353
................................................
4. Hop
+ Weekend Total $12,185,905
* รายได้รวมทั้งหมด $100,224,905
................................................
5. Scream 4
+ Weekend Total $7,030,747
* รายได้รวมทั้งหมด $31,035,010
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com
LastUpdate 27-04-2011

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่21 - 24 เม.ย.2554
1. World Invasion ... วันยึดโลก
+ รายได้ 4 วัน 8.9 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 50.0 ล้านบาท
................................................
2. ตำนานสมเด็จพระนเรศวรฯ
  ภาคยุทธนาว
+ รายได้ 4 วัน 7.5 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 193.0 ล้านบาท
................................................
3. Rio
+ รายได้ 4 วัน 5.3 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 19.0 ล้านบาท
................................................
4. Scream 4
+ รายได้ 4 วัน 3.7 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 5.4 ล้านบาท
................................................
5. Source Code แฝงร่างขวางนรก
+ รายได้ 4 วัน 2.3 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 29.5 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 27-04-2011

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 28 เม.ย.-1 พ.ค. 2554
weekend่ starting29 April 2011
1. Fast Five
+ Weekend Total $86,198,765
* รายได้รวมทั้งหมด $86,198,765
................................................
2. Rio
+ Weekend Total $14,787,836
* รายได้รวมทั้งหมด $104,014,851
................................................
3. Madea's Big Happy Family
+ Weekend Total $9,860,929
* รายได้รวมทั้งหมด $40,891,043
................................................
4. Water for Elephants
+ Weekend Total $9,342,413
* รายได้รวมทั้งหมด $32,480,214
................................................
5. Prom
+ Weekend Total $4,712,638
* รายได้รวมทั้งหมด $4,712,638
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com
LastUpdate 04-05-2011

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่28 - 1 พ.ค.2554
1. ลัดดาแลนด์
+ รายได้ 4 วัน 44.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 45.0 ล้านบาท
................................................
2. Thor เทพเจ้าสายฟ้า
+ รายได้ 4 วัน 29.1 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 29.1 ล้านบาท
................................................
3. จั๊กกะแหล๋น
+ รายได้ 4 วัน 10.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 10.0 ล้านบาท
................................................
4. Drive Angry 3D
+ รายได้ 4 วัน 2.8 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 3.7 ล้านบาท
................................................
5. ตำนานสมเด็จพระนเรศวรฯ
  ภาคยุทธนาว
+ รายได้ 4 วัน 2.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 199.0 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 04-05-2011

Box Office Us & Thai ย้อนหลัง >>

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 19 - 22 พ.ค. 2554
weekend่ starting 20 May 2011
1. Pirates of the Caribbean 4
+ Weekend Total $90,151,958
* รายได้รวมทั้งหมด $90,151,958
................................................
2. Bridesmaids
+ Weekend Total $20,882,070
* รายได้รวมทั้งหมด $59,341,310
................................................
3. Thor (2011)
+ Weekend Total $15,455,304
* รายได้รวมทั้งหมด $145,361,459
................................................
4. Fast Five
+ Weekend Total $10,576,875
* รายได้รวมทั้งหมด $186,165,450
................................................
5. Priest (2011)
+ Weekend Total $4,750,041
* รายได้รวมทั้งหมด $23,833,169
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com
LastUpdate 25-05-2011

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 19-22 พ.ค. 2554
1. Pirates of the Caribbean 4
+ รายได้ 4 วัน 49.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 49.0 ล้านบาท
................................................
2. Fast & Furious 5
+ รายได้ 4 วัน 7.8 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 137.0 ล้านบาท
................................................
3. Priest (2011) นักบุญปีศาจ
+ รายได้ 4 วัน 2.8 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 24.5 ล้านบาท
................................................
4. ขอบคุณที่รักกัน
+ รายได้ 4 วัน 1.5 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 8.8 ล้านบาท
................................................
5. ลัดดาแลนด์
+ รายได้ 4 วัน 1.4 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 113.0 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 25-05-2011

Box Office Us & Thai ย้อนหลัง >>

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 19 - 22 พ.ค. 2554
weekend่ starting 27 May 2011
1. The Hangover Part II
+ Weekend Total $86,035,000
* รายได้รวมทั้งหมด $137,375,000
................................................
2. Kung Fu Panda 2
+ Weekend Total $47,835,000
* รายได้รวมทั้งหมด $68,000,000
................................................
3. Pirates of the Caribbean 4
+ Weekend Total $39,592,000
* รายได้รวมทั้งหมด $163,967,000
................................................
4. Bridesmaids
+ Weekend Total $16,550,010
* รายได้รวมทั้งหมด $89,593,565
................................................
5. Thor (2011)
+ Weekend Total $9,400,000
* รายได้รวมทั้งหมด $162,375,000
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com
LastUpdate 01-06-2011

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 26-29 พ.ค. 2554
1. Kung Fu Panda 2
+ รายได้ 4 วัน 28.3 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 28.3 ล้านบาท
................................................
2. Pirates of the Caribbean 4
+ รายได้ 4 วัน 21.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 86.0 ล้านบาท
................................................
3. The Hangover 2
+ รายได้ 4 วัน 10.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 10.0 ล้านบาท
................................................
4. Fast & Furious 5
+ รายได้ 4 วัน 3.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 144.0 ล้านบาท
................................................
5. เพื่อนไม่เก่า
+ รายได้ 4 วัน 2.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 2.0 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 01-06-2011

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 2 - 5 มิ.ย. 2554
weekend่ starting 3 June 2011
1. X-Men: First Class
+ Weekend Total $55,101,604
* รายได้รวมทั้งหมด $55,101,604
................................................
2. The Hangover Part II
+ Weekend Total $31,381,234
* รายได้รวมทั้งหมด $185,808,194
................................................
3. Kung Fu Panda 2
+ Weekend Total $23,887,914
* รายได้รวมทั้งหมด $100,028,372
................................................
4. Pirates of the Caribbean 4
+ Weekend Total $17,954,603
* รายได้รวมทั้งหมด $190,200,880
................................................
5. Bridesmaids
+ Weekend Total $12,040,875
* รายได้รวมทั้งหมด $107,167,230
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com
LastUpdate 09-06-2011

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 2 - 5 มิ.ย. 2554
1. X-Men: First Class
+ รายได้ 4 วัน 34.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 34.0 ล้านบาท
................................................
2. Kung Fu Panda 2
+ รายได้ 4 วัน 14.3 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 51.6 ล้านบาท
................................................
3. Pirates of the Caribbean 4
+ รายได้ 4 วัน 6.3 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 100.0 ล้านบาท
................................................
4. The Hangover 2
+ รายได้ 4 วัน 5.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 19.5 ล้านบาท
................................................
5. Insidious วิญญาณตามติด
+ รายได้ 4 วัน 2.8 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 4.0 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 09-06-2011

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 2 - 5 มิ.ย. 2554
weekend่Starting10 June 2011
1. Super 8
+ Weekend Total $37,000,000
* รายได้รวมทั้งหมด $38,000,000
................................................
2. X-Men: First Class
+ Weekend Total $25,000,000
* รายได้รวมทั้งหมด $98,894,349
................................................
3. The Hangover Part II
+ Weekend Total $18,500,000
* รายได้รวมทั้งหมด $216,560,000
................................................
4. Kung Fu Panda 2
+ Weekend Total $16,635,000
* รายได้รวมทั้งหมด $126,905,000
................................................
5. Pirates of the Caribbean 4
+ Weekend Total $10,846,000
* รายได้รวมทั้งหมด $208,774,000
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com
LastUpdate 14-06-2011

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 9 - 12 มิ.ย. 2554
1. X-Men: First Class
+ รายได้ 4 วัน 34.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 34.0 ล้านบาท
................................................
2. Super 8
+ รายได้ 4 วัน 14.3 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 51.6 ล้านบาท
................................................
3. 3D Sex and Zen
+ รายได้ 4 วัน 6.3 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 100.0 ล้านบาท
................................................
4. สมอลล์รู กูแนว
+ รายได้ 4 วัน 5.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 19.5 ล้านบาท
................................................
5. Kung Fu Panda 2
+ รายได้ 4 วัน 2.8 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 4.0 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 14-06-2011

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 16-19 มิ.ย. 2554
weekend่Starting17 June 2011
1. Green Lantern
+ Weekend Total $52,685,000
* รายได้รวมทั้งหมด $52,685,000
................................................
2. Super 8
+ Weekend Total $21,250,000
* รายได้รวมทั้งหมด $72,781,000
................................................
3. Mr. Popper's Penguins
+ Weekend Total $18,200,000
* รายได้รวมทั้งหมด $18,200,000
................................................
4. X-Men: First Class
+ Weekend Total $11,500,000
* รายได้รวมทั้งหมด $119,924,562
................................................
5. The Hangover Part II
+ Weekend Total $9,635,000
* รายได้รวมทั้งหมด $232,674,000
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com
LastUpdate 22-06-2011

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 16 - 19 มิ.ย. 2554
1. Green Lantern
+ รายได้ 4 วัน 19.7 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 19.7 ล้านบาท
................................................
2. X-Men: First Class
+ รายได้ 4 วัน 5.5 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 69.0 ล้านบาท
................................................
3. Super 8
+ รายได้ 4 วัน 4.9 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 23.0 ล้านบาท
................................................
4. 3D Sex and Zen
+ รายได้ 4 วัน 3.1 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 21.5 ล้านบาท
................................................
5. สมอลล์รู กูแนว
+ รายได้ 4 วัน 3.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 11.5 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 22-06-2011

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 23-26 มิ.ย. 2554
weekend่Starting24 June 2011
1. Cars 2
+ Weekend Total $66,135,507
* รายได้รวมทั้งหมด $66,135,507
................................................
2. Bad Teacher
+ Weekend Total $31,603,106
* รายได้รวมทั้งหมด $31,603,106
................................................
3. Green Lantern
+ Weekend Total $18,028,056
* รายได้รวมทั้งหมด $88,989,477
................................................
4. Super 8
+ Weekend Total $12,028,092
* รายได้รวมทั้งหมด $95,114,324
................................................
5. Mr. Popper's Penguins
+ Weekend Total $10,145,662
* รายได้รวมทั้งหมด $39,293,341
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com
LastUpdate 30-06-2011

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 23-26 มิ.ย. 2554
1. ใหม่กะหม่ำ โดนกะโดน
+ รายได้ 4 วัน 10.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 10.0 ล้านบาท
................................................
2. Green Lantern
+ รายได้ 4 วัน 9.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 35.0 ล้านบาท
................................................
3. X-Men: First Class
+ รายได้ 4 วัน 3.3 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 74.0 ล้านบาท
................................................
4. Dead of Night
+ รายได้ 4 วัน 2.5 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 2.5 ล้านบาท
................................................
5. Super 8
+ รายได้ 4 วัน 2.3 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 27.0 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 30-06-2011

Box Office Us & Thai ย้อนหลัง >>

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2554
weekend่Starting 01 July 2011
1. Transformers 2011
  : Dark of the Moon
+ Weekend Total $97,400,000
* รายได้รวมทั้งหมด $162,125,000
................................................
2. Cars 2
+ Weekend Total $25,112,000
* รายได้รวมทั้งหมด $116,043,000
................................................
3. Bad Teacher
+ Weekend Total $14,100,000
* รายได้รวมทั้งหมด $59,546,000
................................................
4. Larry Crowne
+ Weekend Total $13,006,875
* รายได้รวมทั้งหมด $13,006,875
................................................
5. Monte Carlo
+ Weekend Total $7,600,000
* รายได้รวมทั้งหมด $7,600,000
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com
LastUpdate 05-07-2011

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 30 - 3 ก.ค. 2554
1. Transformers 2011
  : Dark of the Moon
+ รายได้ 4 วัน 115.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 145.0 ล้านบาท
................................................
2. ใหม่กะหม่ำ โดนกะโดน
+ รายได้ 4 วัน 3.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 16.0 ล้านบาท
................................................
3. Green Lantern
+ รายได้ 4 วัน 1.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 38.0 ล้านบาท
................................................
4. Dead of Night
+ รายได้ 4 วัน 0.4 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 3.5 ล้านบาท
................................................
5. X-Men: First Class
+ รายได้ 4 วัน 0.1 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 74.5 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 05-07-2011

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 7-10 ก.ค. 2554
weekend่Starting 08 July 2011
1. Transformers 2011
  : Dark of the Moon
+ Weekend Total $47,103,276
* รายได้รวมทั้งหมด $261,078,700
................................................
2. Horrible Bosses
+ Weekend Total $28,302,165
* รายได้รวมทั้งหมด $28,302,165
................................................
3. Zookeeper
+ Weekend Total $20,065,617
* รายได้รวมทั้งหมด $20,065,617
................................................
4. Cars 2
+ Weekend Total $15,212,015
* รายได้รวมทั้งหมด $148,831,530
................................................
5. Bad Teacher
+ Weekend Total $8,914,412
* รายได้รวมทั้งหมด $78,671,819
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com
LastUpdate 14-07-2011

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 7-10 ก.ค. 2554
1. Transformers 2011
  : Dark of the Moon
+ รายได้ 4 วัน 54.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 238.0 ล้านบาท
................................................
2. ใหม่กะหม่ำ โดนกะโดน
+ รายได้ 4 วัน 1.8 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 19.0 ล้านบาท
................................................
3. Green Lantern
+ รายได้ 4 วัน 1.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 39.5 ล้านบาท
................................................
4. The Tree of Life
+ รายได้ 4 วัน 0.6 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 0.6 ล้านบาท
................................................
5. X-Men: First Class
+ รายได้ 4 วัน 0.4 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 75.0 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 14-07-2011

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 14-17 ก.ค. 2554
weekend่Starting 15 July 2011
1. Harry Potter 7 Part II
+ Weekend Total $169,189,427
* รายได้รวมทั้งหมด $169,189,427
................................................
2. Transformers 2011
  : Dark of the Moon
+ Weekend Total $21,328,545
* รายได้รวมทั้งหมด $302,878,797
................................................
3. Horrible Bosses
+ Weekend Total $17,777,464
* รายได้รวมทั้งหมด $60,149,603
................................................
4. Zookeeper
+ Weekend Total $12,330,512
* รายได้รวมทั้งหมด $42,382,978
................................................
5. Cars 2
+ Weekend Total $8,407,529
* รายได้รวมทั้งหมด $165,389,754
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com
LastUpdate 19-07-2011

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 14-17 ก.ค. 2554
1. Harry Potter 7 Part II
+ รายได้ 4 วัน 99.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 99.0 ล้านบาท
................................................
2. Transformers 2011
  : Dark of the Moon
+ รายได้ 4 วัน 20.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 270.0 ล้านบาท
................................................
3. The Lost Bladesman
+ รายได้ 4 วัน 4.7 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 4.7 ล้านบาท
................................................
4. The Tree of Life
+ รายได้ 4 วัน 0.3 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 1.1 ล้านบาท
................................................
5. Arrietty
+ รายได้ 4 วัน 0.1 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 0.7 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 19-07-2011

Box Office Us & Thai ย้อนหลัง >>

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 14-17 ก.ค. 2554
weekend่Starting 22 July 2011
1. Captain America 2011
+ Weekend Total $65,058,524
* รายได้รวมทั้งหมด $65,058,524
................................................
2. Harry Potter 7 Part II
+ Weekend Total $47,422,212
* รายได้รวมทั้งหมด $273,539,281
................................................
3. Friends with Benefits
+ Weekend Total $18,622,150
* รายได้รวมทั้งหมด $18,622,150
................................................
4. Transformers 2011
  : Dark of the Moon
+ Weekend Total $12,051,735
* รายได้รวมทั้งหมด $325,841,185
................................................
5. Horrible Bosses
+ Weekend Total $11,884,319
* รายได้รวมทั้งหมด $82,566,703
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com
LastUpdate 27-07-2011

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 21-24 ก.ค. 2554
1. Harry Potter 7 Part II
+ รายได้ 4 วัน 35.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 164.0 ล้านบาท
................................................
2. The Moon พุ่มพวง
+ รายได้ 4 วัน 18.5 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 18.5 ล้านบาท
................................................
3. Transformers 2011
  : Dark of the Moon
+ รายได้ 4 วัน 7.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 285.0 ล้านบาท
................................................
4. Hanna แฮนน่า
+ รายได้ 4 วัน 2.7 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 2.7 ล้านบาท
................................................
5. The Lost Bladesman
+ รายได้ 4 วัน 1.8 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 8.6 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 27-07-2011

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 28-31 ก.ค. 2554
weekend่Starting 29 July 2011
1. Cowboys & Aliens
+ Weekend Total $36,431,290
* รายได้รวมทั้งหมด $36,431,290
................................................
2. The Smurfs
+ Weekend Total $35,611,637
* รายได้รวมทั้งหมด $35,611,637
................................................
3. Captain America 2011
+ Weekend Total $25,554,303
* รายได้รวมทั้งหมด $117,421,571
................................................
4. Harry Potter 7 Part II
+ Weekend Total $21,977,093
* รายได้รวมทั้งหมด $318,511,602
................................................
5. Crazy, Stupid, Love.
+ Weekend Total $19,104,303
* รายได้รวมทั้งหมด $19,104,303
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com
LastUpdate 04-08-2011

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 21-24 ก.ค. 2554
1. Harry Potter 7 Part II
+ รายได้ 4 วัน 35.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 164.0 ล้านบาท
................................................
2. The Moon พุ่มพวง
+ รายได้ 4 วัน 18.5 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 18.5 ล้านบาท
................................................
3. Transformers 2011
  : Dark of the Moon
+ รายได้ 4 วัน 7.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 285.0 ล้านบาท
................................................
4. Hanna แฮนน่า
+ รายได้ 4 วัน 2.7 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 2.7 ล้านบาท
................................................
5. The Lost Bladesman
+ รายได้ 4 วัน 1.8 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 8.6 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 27-07-2011

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 4-7 สิงหาคม 2554
weekend่Starting 5 Aug 2011
1. Rise of the Planet
  of the Apes (2011)
+ Weekend Total $54,806,191
* รายได้รวมทั้งหมด $54,806,191
................................................
2. The Smurfs
+ Weekend Total $20,702,415
* รายได้รวมทั้งหมด $75,904,246
................................................
3. Cowboys & Aliens
+ Weekend Total $15,729,455
* รายได้รวมทั้งหมด $67,349,520
................................................
4. The Change-Up
+ Weekend Total $13,531,115
* รายได้รวมทั้งหมด $13,531,115
................................................
5. Captain America 2011
+ Weekend Total $13,021,922
* รายได้รวมทั้งหมด $143,203,967
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com
LastUpdate 04-08-2011

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 21-24 ก.ค. 2554
1. Harry Potter 7 Part II
+ รายได้ 4 วัน 35.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 164.0 ล้านบาท
................................................
2. The Moon พุ่มพวง
+ รายได้ 4 วัน 18.5 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 18.5 ล้านบาท
................................................
3. Transformers 2011
  : Dark of the Moon
+ รายได้ 4 วัน 7.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 285.0 ล้านบาท
................................................
4. Hanna แฮนน่า
+ รายได้ 4 วัน 2.7 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 2.7 ล้านบาท
................................................
5. The Lost Bladesman
+ รายได้ 4 วัน 1.8 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 8.6 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 27-07-2011

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 25-28 สิงหาคม 2554
weekend่Starting 26 Aug 2011
1. The Help (2011)
+ Weekend Total $14,536,118
* รายได้รวมทั้งหมด $96,833,423
................................................
2. Colombiana
+ Weekend Total $10,408,176
* รายได้รวมทั้งหมด $10,408,176
................................................
3. Rise of the Planet
  of the Apes (2011)
+ Weekend Total $8,867,741
* รายได้รวมทั้งหมด $148,674,018
................................................
4. Don't Be Afraid of the Dark
+ Weekend Total $8,525,728
* รายได้รวมทั้งหมด $8,525,728
................................................
5. Our Idiot Brother
+ Weekend Total $7,011,631
* รายได้รวมทั้งหมด $7,011,631
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com
LastUpdate 01-09-2011

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 25-28 ส.ค. 2554
1. Cowboys & Aliens
+ รายได้ 4 วัน 14.5 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 14.5 ล้านบาท
................................................
2. Final Destination 5
+ รายได้ 4 วัน 10.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 42.0 ล้านบาท
................................................
3. ตำนานสมเด็จพระนเรศวรฯ
  ภาค 4 ศึกนันทบุเรง
+ รายได้ 4 วัน 8.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 122.0 ล้านบาท
................................................
4. Conan the Barbarian
+ รายได้ 4 วัน 6.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 6.0 ล้านบาท
................................................
5. คนโขน
+ รายได้ 4 วัน 4.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 4.0 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 01-09-2011

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 01-04 กันยายน 2554
weekend่Starting 2 Sep 2011
1. The Help (2011)
+ Weekend Total $14,209,000
* รายได้รวมทั้งหมด $118,600,000
................................................
2. The Debt
+ Weekend Total $9,677,278
* รายได้รวมทั้งหมด $11,500,000
................................................
3. Apollo 18
+ Weekend Total $8,700,000
* รายได้รวมทั้งหมด $8,700,000
................................................
4. Shark Night 3D
+ Weekend Total $8,640,000
* รายได้รวมทั้งหมด $8,640,000
................................................
5. Rise of the Planet
  of the Apes (2011)
+ Weekend Total $7,800,000
* รายได้รวมทั้งหมด $160,024,693
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com
LastUpdate 07-09-2011

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 1 - 4 ก.ย. 2554
1. บางกอกกังฟู
+ รายได้ 4 วัน 6.5 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 6.5 ล้านบาท
................................................
2. Cowboys & Aliens
+ รายได้ 4 วัน 6.2 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 26.0 ล้านบาท
................................................
3. Fright Night คืนนี้ผีมาตามนัด
+ รายได้ 4 วัน 5.3 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 5.3 ล้านบาท
................................................
4. Colombiana
+ รายได้ 4 วัน 4.7 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 4.7 ล้านบาท
................................................
5. รักจัดหนัก
+ รายได้ 4 วัน 4.5 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 4.5 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 07-09-2011

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 08-11 กันยายน 2554
weekend่Starting 9 Sep 2011
1. Contagion (2011)
+ Weekend Total $22.4M
* รายได้รวมทั้งหมด $22.4M
................................................
2. The Help (2011)
+ Weekend Total $8.93M
* รายได้รวมทั้งหมด $137M
................................................
3. Warrior (2011)
+ Weekend Total $5.24M
* รายได้รวมทั้งหมด $5.24M
................................................
4. The Debt (2010)
+ Weekend Total $4.77M
* รายได้รวมทั้งหมด $21.9M
................................................
5. Colombiana (2011)
+ Weekend Total $3.95M
* รายได้รวมทั้งหมด $29.7M
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com
LastUpdate 15-09-2011

(Imdb) All-Time USA Box office >>

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 8-11 ก.ย. 2554
1. อุโมงค์ผาเมือง
+ รายได้ 4 วัน 13.5 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 13.5 ล้านบาท
................................................
2. Zookeeper สวนสัตว์สอยรัก
+ รายได้ 4 วัน 3.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 3.0 ล้านบาท
................................................
3. บางกอกกังฟู
+ รายได้ 4 วัน 2.8 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 11.5 ล้านบาท
................................................
4. Colombiana
+ รายได้ 4 วัน 2.8 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 9.5 ล้านบาท
................................................
5. Fright Night คืนนี้ผีมาตามนัด
+ รายได้ 4 วัน 2.8 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 10.0 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 15-09-2011

Box Office Us & Thai ย้อนหลัง >>

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 15-18 กันยายน 2554
weekend่Starting 16 Sep 2011
1. The Lion King (1994)
+ Weekend Total $30.2M
* รายได้รวมทั้งหมด $30.2M
................................................
2. Contagion (2011)
+ Weekend Total $14.5M
* รายได้รวมทั้งหมด $44.3M
................................................
3. Drive (2011)
+ Weekend Total $11.3M
* รายได้รวมทั้งหมด $11.3M
................................................
4. The Help (2011)
+ Weekend Total $6.51M
* รายได้รวมทั้งหมด $147M
................................................
5. Straw Dogs (2011)
+ Weekend Total $5.12M
* รายได้รวมทั้งหมด $5.12M
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com
LastUpdate 22-09-2011

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 15-18 ก.ย. 2554
1. Johnny English Reborn
+ รายได้ 4 วัน 26.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 26.0 ล้านบาท
................................................
2. อุโมงค์ผาเมือง
+ รายได้ 4 วัน 4.3 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 23.0 ล้านบาท
................................................
3. ฉลามดุ 3D
+ รายได้ 4 วัน 4.2 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 4.2 ล้านบาท
................................................
4. เหลือแหล่
+ รายได้ 4 วัน 2.8 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 2.8 ล้านบาท
................................................
5. จัดคิวรักให้ลงล็อค
+ รายได้ 4 วัน 1.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 1.0 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 22-09-2011

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 22-25 กันยายน 2554
weekend่Starting 23 Sep 2011
1. The Lion King (1994)
+ Weekend Total $21.9M
* รายได้รวมทั้งหมด $61.5M
................................................
2. Moneyball (2011)
+ Weekend Total $19.5M
* รายได้รวมทั้งหมด $19.5M
................................................
3. Dolphin Tale (2011)
+ Weekend Total $19.2M
* รายได้รวมทั้งหมด $19.2M
................................................
4. Abduction (2011)
+ Weekend Total $10.9M
* รายได้รวมทั้งหมด $10.9M
................................................
5. Killer Elite (2011)
+ Weekend Total $9.3M
* รายได้รวมทั้งหมด $9.3M
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com
LastUpdate 29-09-2011

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 22-25 ก.ย. 2554
1. Johnny English Reborn
+ รายได้ 4 วัน 13.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 49.0 ล้านบาท
................................................
2. พลิกโลกล่าสุดนรก
+ รายได้ 4 วัน 10.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 10.0 ล้านบาท
................................................
3. เพื่อนกัน มันส์กระจาย
+ รายได้ 4 วัน 3.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 3.6 ล้านบาท
................................................
4. ฉลามดุ 3D
+ รายได้ 4 วัน 1.9 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 8.0 ล้านบาท
................................................
5. อุโมงค์ผาเมือง
+ รายได้ 4 วัน 1.4 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 26.0 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 29-09-2011

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2554
weekend่Starting 30 Sep 2011
1. Dolphin Tale (2011)
+ Weekend Total $13.9M
* รายได้รวมทั้งหมด $37.2M
................................................
2. Moneyball (2011)
+ Weekend Total $12M
* รายได้รวมทั้งหมด $38M
................................................
3.The Lion King (1994)
+ Weekend Total $10.6M
* รายได้รวมทั้งหมด $79.2M
................................................
4. Courageous (2011)
+ Weekend Total $9.06M
* รายได้รวมทั้งหมด $9.06M
................................................
5. 50/50 (2011)
+ Weekend Total $8.64M
* รายได้รวมทั้งหมด $8.64M
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com
LastUpdate 07-10-2011

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่29ก.ย.-2ตค. 2554
1. The Three Musketers
+ รายได้ 4 วัน 13.7 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 13.7 ล้านบาท
................................................
2. Cars 2
+ รายได้ 4 วัน 13.4 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 13.4 ล้านบาท
................................................
3. Johnny English Reborn
+ รายได้ 4 วัน 7.1 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 61.5 ล้านบาท
................................................
4. Abduction
+ รายได้ 4 วัน 4.5 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 19.0 ล้านบาท
................................................
5. Contagion
+ รายได้ 4 วัน 3.3 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 3.3 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 07-10-2011


 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 06 - 11 ตุลาคม 2554
weekend่Starting 11 Oct 2011
1. Real Steel (2011)
+ Weekend Total $13.9M
* รายได้รวมทั้งหมด $37.2M
................................................
2. The Ides of March (2011)
+ Weekend Total $12M
* รายได้รวมทั้งหมด $38M
................................................
3. Dolphin Tale (2011)
+ Weekend Total $10.6M
* รายได้รวมทั้งหมด $79.2M
................................................
4. Moneyball (2011)
+ Weekend Total $9.06M
* รายได้รวมทั้งหมด $9.06M
................................................
5. 50/50 (2011)
+ Weekend Total $8.64M
* รายได้รวมทั้งหมด $8.64M
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com
LastUpdate 13-10-2011

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 6-9 ตค. 2554
1. The Three Musketers
+ รายได้ 4 วัน 8.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 27.5 ล้านบาท
................................................
2. Cars 2
+ รายได้ 4 วัน 6.2 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 24.5 ล้านบาท
................................................
3. ตำนานเดชนางพญางูขาว
+ รายได้ 4 วัน 5.7 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 5.7 ล้านบาท
................................................
4. รักตะลอน ออน เดอะบีช
+ รายได้ 4 วัน 4.4 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 4.4 ล้านบาท
................................................
5. Johnny English Reborn
+ รายได้ 4 วัน 3.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 67.0 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 13-10-2011

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 13 - 16 ตุลาคม 2554
weekend่Starting 17 Oct 2011
1. Real Steel (2011)
+ Weekend Total $16.3M
* รายได้รวมทั้งหมด $51.7M
................................................
2. Footloose (2011)
+ Weekend Total $15.6M
* รายได้รวมทั้งหมด $15.6M
................................................
3. The Thing (2011)
+ Weekend Total $8.49M
* รายได้รวมทั้งหมด $8.49M
................................................
4. The Ides of March (2011)
+ Weekend Total $7.11M
* รายได้รวมทั้งหมด $21.8M
................................................
5. Dolphin Tale (2011)
+ Weekend Total $6.23M
* รายได้รวมทั้งหมด $58.6M
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com
LastUpdate 20-10-2011

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 13 - 16 ตค. 2554
1. 30+ โสด ON SALE
+ รายได้ 4 วัน 34.5 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 34.5 ล้านบาท
................................................
2. The Smurfs
+ รายได้ 4 วัน 7.5 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 7.5 ล้านบาท
................................................
3. Spy Kids 4
+ รายได้ 4 วัน 2.7 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 2.7 ล้านบาท
................................................
4. The Three Musketers
+ รายได้ 4 วัน 2.4 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 33.0 ล้านบาท
................................................
5. ตำนานเดชนางพญางูขาว
+ รายได้ 4 วัน 1.9 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 9.7 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 20-10-2011

(Imdb) All-Time USA Box office >>

Box Office Us & Thai ย้อนหลัง >>

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 22 - 25 ตุลาคม 2554
weekend่Starting 27 Oct 2011
1. Paranormal Activity 3
+ Weekend Total $52.6M
* รายได้รวมทั้งหมด $52.6M
................................................
2. Real Steel (2011)
+ Weekend Total $10.8M
* รายได้รวมทั้งหมด $66.7M
................................................
3. Footloose (2011)
+ Weekend Total $10.4M
* รายได้รวมทั้งหมด $30.4M
................................................
4. The Three Musketers
+ Weekend Total $8.67M
* รายได้รวมทั้งหมด $8.67M
................................................
5. The Ides of March (2011)
+ Weekend Total $4.85M
* รายได้รวมทั้งหมด $29.1M
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 13 - 16 ตค. 2554
1. 30+ โสด ON SALE
+ รายได้ 4 วัน 34.5 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 34.5 ล้านบาท
................................................
2. The Smurfs
+ รายได้ 4 วัน 7.5 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 7.5 ล้านบาท
................................................
3. Spy Kids 4
+ รายได้ 4 วัน 2.7 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 2.7 ล้านบาท
................................................
4. The Three Musketers
+ รายได้ 4 วัน 2.4 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 33.0 ล้านบาท
................................................
5. ตำนานเดชนางพญางูขาว
+ รายได้ 4 วัน 1.9 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 9.7 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 20-10-2011

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 3-6 พฤศจิกายน 2554
weekend่Starting 07 Nov 2011
1. Puss in Boots (2011)
+ Weekend Total $33.1M
* รายได้รวมทั้งหมด $75.5M
................................................
2. Tower Heist (2011)
+ Weekend Total $24M
* รายได้รวมทั้งหมด $24M
................................................
3. A Very Harold & Kumar
    3D Christmas
+ Weekend Total $13M
* รายได้รวมทั้งหมด $13M
................................................
4. Paranormal Activity 3
+ Weekend Total $8.33M
* รายได้รวมทั้งหมด $95.1M
................................................
5. In Time (2011)
+ Weekend Total $7.48M
* รายได้รวมทั้งหมด $24M
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com
LastUpdate 08-11-2011

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 3-6 พ.ย. 2554
1. 30 กำลังแจ๋ว
+ รายได้ 4 วัน 19.5 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 19.5 ล้านบาท
................................................
2. In Time ล่าเวลาสุดนรก
+ รายได้ 4 วัน 5.8 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 24.0 ล้านบาท
................................................
3. Killer Elite สามโหดโคตรคน...
+ รายได้ 4 วัน 3.4 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 3.4 ล้านบาท
................................................
4. Top Secret วัยรุ่นพันล้าน
+ รายได้ 4 วัน 1.9 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 35.0 ล้านบาท
................................................
5. 1911 ใหญ่ผ่าใหญ่
+ รายได้ 4 วัน 1.8 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 1.8 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 08-11-2011

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 01-05 ธันวาคม 2554
weekend่Starting 05 Dec 2011
1. The Twilight Saga:
     Breaking Dawn - Part 1
+ Weekend Total $16.5M
* รายได้รวมทั้งหมด $247M
................................................
2. The Muppets (2011)
+ Weekend Total $11.1M
* รายได้รวมทั้งหมด $56.4M
................................................
3. Hugo (2011)
+ Weekend Total $7.56M
* รายได้รวมทั้งหมด $25.1M
................................................
4. Arthur Christmas (2011)
+ Weekend Total $7.4M
* รายได้รวมทั้งหมด $25.3M
................................................
5. Happy Feet Two (2011)
+ Weekend Total $5.92M
* รายได้รวมทั้งหมด $51.7M
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com
LastUpdate 08-12-2011

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 24-27 พ.ย. 2554
1. Puss in Boots (2011)
+ รายได้ 4 วัน 7.5 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 7.5 ล้านบาท
................................................
2. 30 กำลังแจ๋ว
+ รายได้ 4 วัน 5.3 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 63.0 ล้านบาท
................................................
3. The Thing
+ รายได้ 4 วัน 3.1 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 11.7 ล้านบาท
................................................
4. Trespass
+ รายได้ 4 วัน 2.7 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 2.7 ล้านบาท
................................................
5. In Time ล่าเวลาสุดนรก
+ รายได้ 4 วัน 2.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 39.0 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 08-12-2011

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 9-12 ธันวาคม 2554
weekend่Starting 12 Dec 2011
1. New Year's Eve (2011)
+ Weekend Total $13M
* รายได้รวมทั้งหมด $13M
................................................
2. The Sitter (2011)
+ Weekend Total $9.85M
* รายได้รวมทั้งหมด $9.85M
................................................
3. The Twilight Saga:
     Breaking Dawn - Part 1
+ Weekend Total $7.82M
* รายได้รวมทั้งหมด $259M
................................................
4. The Muppets (2011)
+ Weekend Total $6.98M
* รายได้รวมทั้งหมด $65.7M
................................................
5. Arthur Christmas (2011)
+ Weekend Total $6.51M
* รายได้รวมทั้งหมด $33.4M
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com
LastUpdate 14-12-2011

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 1 - 4 ธ.ค. 2554
1. The Twilight Saga:
     Breaking Dawn - Part 1
+ รายได้ 4 วัน 51.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 51.0 ล้านบาท
................................................
2. Puss in Boots (2011)
+ รายได้ 4 วัน 8.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 19.0 ล้านบาท
................................................
3. 30 กำลังแจ๋ว
+ รายได้ 4 วัน 1.9 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 68.0 ล้านบาท
................................................
4. Trespass
+ รายได้ 4 วัน 1.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 4.8 ล้านบาท
................................................
5. ฝนตกขึ้นฟ้า
+ รายได้ 4 วัน 0.6 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 2.5 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 14-12-2011

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 15-18 ธันวาคม 2554
weekend่Starting 19 Dec 2011
1. Sherlock Holmes:
     A Game of Shadows (2011)
+ Weekend Total $39.6M
* รายได้รวมทั้งหมด $39.6M
................................................
2. Alvin and the Chipmunks:
     Chipwrecked (2011)
+ Weekend Total $23.2M
* รายได้รวมทั้งหมด $23.2M
................................................
3. Mission: Impossible
     Ghost Protocol (2011)
+ Weekend Total $12.8M
* รายได้รวมทั้งหมด $13.4M
................................................
4. New Year's Eve (2011)
+ Weekend Total $7.31M
* รายได้รวมทั้งหมด $24.7M
................................................
5. The Sitter (2011)
+ Weekend Total $4.61M
* รายได้รวมทั้งหมด $17.9M
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com
LastUpdate 21-12-2011

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 15-18 ธ.ค. 2554
1. Mission: Impossible
     Ghost Protocol (2011)
+ รายได้ 4 วัน 45.5 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 45.5 ล้านบาท
................................................
2. Immortals (2011)
+ รายได้ 4 วัน 6.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 42.0 ล้านบาท
................................................
3. The Twilight Saga:
     Breaking Dawn - Part 1
+ รายได้ 4 วัน 4.4 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 102.0 ล้านบาท
................................................
4. Happy Feet 2 (2011)
+ รายได้ 4 วัน 1.4 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 7.0 ล้านบาท
................................................
5. Puss in Boots (2011)
+ รายได้ 4 วัน 0.4 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 27.5 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 21-12-2011

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 22-25 ธันวาคม 2554
weekend่Starting 26 Dec 2011
1. Mission: Impossible
     Ghost Protocol (2011)
+ Weekend Total $29.5M
* รายได้รวมทั้งหมด $78.6
................................................
2. Sherlock Holmes:
     A Game of Shadows (2011)
+ Weekend Total $20.3M
* รายได้รวมทั้งหมด $90.6M
................................................
3. The Girl with the
     Dragon Tattoo (2011)
+ Weekend Total $12.8M
* รายได้รวมทั้งหมด $27.7M
................................................
4. Alvin and the Chipmunks:
     Chipwrecked (2011)
+ Weekend Total $12.7M
* รายได้รวมทั้งหมด $56.9M
................................................
5. The Adventures
     of Tintin (2011)
+ Weekend Total $9.71M
* รายได้รวมทั้งหมด $24.1M
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com
LastUpdate 29-12-2011

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 22-25 ธ.ค. 2554
1. Mission: Impossible
     Ghost Protocol (2011)
+ รายได้ 4 วัน 20.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 80.0 ล้านบาท
................................................
2. Sherlock Holmes:
     A Game of Shadows (2011)
+ รายได้ 4 วัน 17.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 17.0 ล้านบาท
................................................
3. The KIck วอนโดนเตะ
+ รายได้ 4 วัน 2.9 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 2.9 ล้านบาท
................................................
4. Arthur Christmas
+ รายได้ 4 วัน 2.2 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 2.2 ล้านบาท
................................................
5. Immortals เทพเจ้าธนูอมตะ
+ รายได้ 4 วัน 1.5 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 45.8 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 29-12-2011

(Imdb) All-Time USA Box office >>

Box Office Us & Thai ย้อนหลัง >>

 
 


Free web counters จำนวนผู้เข้าชม Website Hit Counters

Copyright :: Videoezy (Thailand) Ltd. 1227-1230 Moo.6 Sukhumvit Rd.,North Samrong,Muang Samutprakan 10270 Thailand
Tel.02-749-1749-55 , Fax 02-749-1757 , E-mail : info@videoezy.co.th , webmaster@videoezy.co.th , Screen Resolution 1024x768 up

This website powered by   ..

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player