ชุมชนชาว วิดีโออีซี่ (ประเทศไทย)
 

 

 

 
 www.videoezy.co.th
www.google.co.th


 


 
 

 


 
Movies vcd/dvd all >>


 
BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 4-7 สิงหาคม 2554
weekend่Starting 5 Aug 2011
1. Rise of the Planet
  of the Apes (2011)
+ Weekend Total $54,806,191
* รายได้รวมทั้งหมด $54,806,191
................................................
2. The Smurfs
+ Weekend Total $20,702,415
* รายได้รวมทั้งหมด $75,904,246
................................................
3. Cowboys & Aliens
+ Weekend Total $15,729,455
* รายได้รวมทั้งหมด $67,349,520
................................................
4. The Change-Up
+ Weekend Total $13,531,115
* รายได้รวมทั้งหมด $13,531,115
................................................
5. Captain America 2011
+ Weekend Total $13,021,922
* รายได้รวมทั้งหมด $143,203,967
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 21-24 ก.ค. 2554
1. Harry Potter 7 Part II
+ รายได้ 4 วัน 35.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 164.0 ล้านบาท
................................................
2. The Moon พุ่มพวง
+ รายได้ 4 วัน 18.5 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 18.5 ล้านบาท
................................................
3. Transformers 2011
  : Dark of the Moon
+ รายได้ 4 วัน 7.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 285.0 ล้านบาท
................................................
4. Hanna แฮนน่า
+ รายได้ 4 วัน 2.7 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 2.7 ล้านบาท
................................................
5. The Lost Bladesman
+ รายได้ 4 วัน 1.8 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 8.6 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 27-07-2011

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 11-14 สิงหาคม 2554
weekend่Starting 12 Aug 2011
1. Rise of the Planet
  of the Apes (2011)
+ Weekend Total $27,832,307
* รายได้รวมทั้งหมด $105,208,226
................................................
2. The Help (2011)
+ Weekend Total $26,044,590
* รายได้รวมทั้งหมด $35,918,416
................................................
3. Final Destination 5
+ Weekend Total $18,031,396
* รายได้รวมทั้งหมด $18,031,396
................................................
4. The Smurfs
+ Weekend Total $13,733,081
* รายได้รวมทั้งหมด $101,778,741
................................................
5. 30 Minutes or Less
+ Weekend Total $13,330,118
* รายได้รวมทั้งหมด $13,330,118
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com
LastUpdate 16-08-2011

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 11-14 ส.ค. 2554
1. ตำนานสมเด็จพระนเรศวรฯ
  ภาค 4 ศึกนันทบุเรง
+ รายได้ 4 วัน 35.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 164.0 ล้านบาท
................................................
2. Rise of the Planet
  of the Apes (2011)
+ รายได้ 4 วัน 18.5 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 18.5 ล้านบาท
................................................
3. Bad Teacher
+ รายได้ 4 วัน 7.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 285.0 ล้านบาท
................................................
4. Captain America
+ รายได้ 4 วัน 2.7 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 2.7 ล้านบาท
................................................
5. Harry Potter 7 Part II
+ รายได้ 4 วัน 1.8 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 8.6 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 16-08-2011

 

BOX OFFICE US & THAILAND ประจำสุดสัปดาห์ที่ 18-21 สิงหาคม 2554
weekend่Starting 19 Aug 2011
1. The Help (2011)
+ Weekend Total $20,018,659
* รายได้รวมทั้งหมด $71,340,829
................................................
2. Rise of the Planet
  of the Apes (2011)
+ Weekend Total $16,119,502
* รายได้รวมทั้งหมด $133,583,862
................................................
3. Spy Kids: All the Time in
  the World in 4D (2011)
+ Weekend Total $11,644,672
* รายได้รวมทั้งหมด $11,644,672
................................................
4. Conan the Barbarian
+ Weekend Total $10,021,215
* รายได้รวมทั้งหมด $10,021,215
................................................
5. Fright Night (2011)
+ Weekend Total $8,114,388
* รายได้รวมทั้งหมด $8,114,388
................................................
ที่มา: http://www.imdb.com
LastUpdate 24-08-2011

ตัวเลขรายได้เป็นการประมาณการณ์จากการลงโรงฉายของหนังในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และที่เชียงใหม่ เท่านั้นนะครับ
ประจำสัปดาห์ที่ 18-21 ส.ค. 2554
1. ตำนานสมเด็จพระนเรศวรฯ
  ภาค 4 ศึกนันทบุเรง
+ รายได้ 4 วัน 24.0 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 108.0 ล้านบาท
................................................
2. Final Destination 5
+ รายได้ 4 วัน 22.7 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 22.7 ล้านบาท
................................................
3. Rise of the Planet
  of the Apes (2011)
+ รายได้ 4 วัน 4.3 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 45.0 ล้านบาท
................................................
4. One Day
+ รายได้ 4 วัน 3.3 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 3.3 ล้านบาท
................................................
5. Bad Teacher
+ รายได้ 4 วัน 2.9 ล้านบาท
* รายได้รวมทั้งหมด 10.3 ล้านบาท
................................................
ที่มา: www.entertainweekly.in.th
LastUpdate 24-08-2011

Box Office Us & Thai ย้อนหลัง >>

 

 

 
 


Free web counters จำนวนผู้เข้าชม Website Hit Counters

Copyright :: Videoezy (Thailand) Ltd. 1227-1230 Moo.6 Sukhumvit Rd.,North Samrong,Muang Samutprakan 10270 Thailand
Tel.02-749-1749-55 , Fax 02-749-1757 , E-mail : info@videoezy.co.th , webmaster@videoezy.co.th , Screen Resolution 1024x768 up

This website powered by   ..

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player